Všeobecné obchodné podmienky | Moodin Ideas

Všeobecné obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode moodin.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom /č. 40/1964 Zb./ a zákonom o ochrane spotrebiteľa /č. 634/1992 Zb./. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

 

PREVÁDZKOVATEĽ OBCHODU: /sídlo firmy je výdajným miestom/

Prenade s.r.o.
Novonosická 1757/166
020 01 Púchov
IČO: 47500808
DIČ: 2023950819
IČ DPH: SK2023950819

 

OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu moodin.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z, v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

 

CENY TOVARU

Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú uvedené v odstavci CENY DOPRAVY - POŠTOVNÉHO a INÉ POPLATKY. Ceny sú uvedené s DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob.

V prípade, že je zákazník zo zahraničia a zároveň platiteľom DPH, pošle predajcovi kópiu jeho registrácie platiteľa k DPH. Platiteľovi DPH bude vystavená potom faktúra bez DPH.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o úhrade - faktúru, ktorá je pripojená ku každej zásielke a táto slúži zároveň ako dodací list a v prípade reklamácie aj ako záručný list. V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu a je povinný si ho pri preberaní tovaru skontrolovať.

Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii nákupný košík a to platba vopred na účet alebo platba dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu.

Každá objednávka je záväzná /Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb/ podľa našich obchodných podmienok.

 

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia prevzatia záväznej objednávky a údajov - podkladov, ktoré sú nutné pre vybavenie tejto objednávky. Je uvedená pri každom produkte, čo znamená, do koľko pracovných dní – týždňov zvyčajne daný produkt odosielame /odovzdávame balík na poštu, kuriérovi/. Pri určovaní tejto dodacej lehoty vychádzame z aktuálnych podkladov od našich dodávateľov. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1ks a vieme ho vyexpedovať najskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je skladom, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade zahraničných produktov - ťažšie dostupných, sa môže táto doba predĺžiť, o čom bude zákazník informovaný hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného produktu /v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty/. V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, zákazník má právo od kúpnej zmluvy /záväznej objednávky/ odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to do 30dní od dátumu odstúpenia od zmluvy.

 

SPÔSOB DOPRAVY

Tovar posielame kuriérom DPD alebo Packetou (zásielkovňou). V prípade využitia osobného odberu je tovar možné vyzdvihnúť na adrese sídla firmy Prenade s.r.o., Novonosická 1757/166, Púchov 020 01. Je nutné si telefonicky, prípadne emailom dohodnúť čas osobného stretnutia.

Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní sme dané produkty schopní odoslať, táto doba je orientačná.

Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení poskytneme e-mailom prípadne telefonicky.

 

CENY DOPRAVY - POŠTOVNÉHO a INÉ POPLATKY

Cena prepravy :

  1. Slovenská pošta 3,20€ (zadarmo nad 70€, do 10kg váhy)
  2. Zásielkovňa 4,20€ 
  3. Kuriér DPD 4,90€ (zadarmo nad 120€, do 10kg váhy)

Za prepravu objednávok nad 70,00€ u nás neplatíte, je ZADARMO prostredníctvom spoločnost Slovenská pošta. Nad 120€ doprava kuriérom zadarmo. V tomto prípade je však nutné objednaný tovar uhradiť formou CardPay alebo vopred prevodom na náš účet IBAN: SK57 1100 0000 0029 2391 5486. Ak si zvolíte platbu na dobierku, bude Vám účtovaná suma vo výške 1.70€ pre všetky typy prepravy.

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V rámci Česka si účtujeme prepravu vo výške od 5€ (pri platbe prevodom na účet). Do iných krajín Vám prepravu vypočítame osobitne.

 

SPÔSOB PLATBY

- platba dobierkou 1,7€
- elektronické bankovníctvo (CardPay)
- prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)
- bankovým prevodom na číslo účtu:

Číslo účtu: 2923915486/1100 Tatra banka, a.s.
IBAN: SK5711000000002923915486
BIC: TATRSKBX

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list a dodací list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky 0904 798 477 alebo na e-mailovú adresu shop@moodin.sk .

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY - ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na shop@moodin.sk alebo telefonicky 0904 798 477 a uveďte meno, e-mail a číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste robili úhradu.

Podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru /nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho/. Pokiaľ sa tak rozhodnete, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave (vhodne zabalený), bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale (ak je súčasťou tovaru) a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa dodania: Prenade s.r.o., Novonosická 1757/166, 020 01 Púchov. Vrátené zásielky na dobierku nebudú prijaté. Doporučujeme poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene výrobku samotného, k vrátenej cene nebudú pripočítané prostriedky vynaložené na dopravu a manipuláciu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

REKLAMÁCIA TOVARU a ZÁRUČNÁ DOBA

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. V prípade kratšej doby kontaktujeme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Záručná lehota sa vzťahuje sa len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku. V prípade reklamácie nás prosím kontaktujte e-mailom na shop@moodin.sk. Tovar na reklamáciu je potrebné zaslať v obale /najlepšie originálnom/ na adresu: Prenade s.r.o., Novonosická 1757/166, 020 01 Púchov. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o úhrade tovaru (faktúra) a popis vady. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

RUČÍME za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený, dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke, priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom /pošta, kuriér/, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom /pošta, kuriér/; viditeľne poškodený tovar /poškodený obal balíka a pod./ prosím nepreberajte!

 

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Prevádzkovateľ internetového obchodu moodin.sk sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom. Osobné dáta nebude prevádzkovateľ bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim a tretími stranami spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013, a to za účelom plnenia predmetu zmluvy a za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta, a. s. (IČO: 36631124), Cereus s.r.o.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke moodin.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru /vrátane expedičných a dopravných nákladov/ uvedenú v cenníku internetového obchodu moodin.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Prenade s.r.o.
Novonosická 1757/166
020 01 Púchov
E-mail: info@prenade.eu
Tel: +421 904 798 477
IČO: 47500808
DIČ: 2023950819
IČ DPH: SK2023950819

Spoločnosť Prenade s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd.: Sro, vl. č.29500/R.


Moodin - kamenná predajňa
Moodin - kamenná predajňa
Detský obchod Moodin - Svet očami detí nájdete v centre mesta Púchov pri pešej zóne. Obchod ponúka širokú ponuku kvalitného a nápaditého tovaru, spoľahlivo vyberaného mamou dvoch chlapcov Artur a Oskar.
Púchov
instagram
Aj vaše deti sa budú usmievať, keď budú mať svoje ...
Aj vaše deti sa budú usmievať, keď budú mať svoje ...
Deň detí sa blíži a my sme sa rozhodli, že ...
Deň detí sa blíži a my sme sa rozhodli, že ...
Keď som sa rozprávala s rodičmi detí, ktoré majú túto ...
Keď som sa rozprávala s rodičmi detí, ktoré majú túto ...
Dokonalý darček k narodeninám  Kolobežka a odrážadlo 2v1, ktoré rastie ...
Dokonalý darček k narodeninám Kolobežka a odrážadlo 2v1, ktoré rastie ...
Po víkende sa vám opäť hlásime ‍ obchodík je plný ...
Po víkende sa vám opäť hlásime ‍ obchodík je plný ...
Koľko stapelsteinov je dosť stapelsteinov?  Pekný víkend, kamaráti ‍ #stapelsteine ...
Koľko stapelsteinov je dosť stapelsteinov? Pekný víkend, kamaráti ‍ #stapelsteine ...
Och táto kombinácia Little dutch vintage plavky a klobúčiky skladom ...
Och táto kombinácia Little dutch vintage plavky a klobúčiky skladom ...
Aha, vyšlo slniečko A my doskladňujeme okuliariky rýchlosťou svetla ???? a ...
Aha, vyšlo slniečko A my doskladňujeme okuliariky rýchlosťou svetla ???? a ...
Kamaráti, čaká nás predĺžený víkend užite si ho s deťmi ...
Kamaráti, čaká nás predĺžený víkend užite si ho s deťmi ...
Tak a je to tam cyklistická sezóna je u nás ...
Tak a je to tam cyklistická sezóna je u nás ...
Vybavení na letnú sezónu?  Vedeli sme, že čakáte na novú ...
Vybavení na letnú sezónu? Vedeli sme, že čakáte na novú ...
Sladké a chutné ako medík a marmeláda  presne také sú ...
Sladké a chutné ako medík a marmeláda presne také sú ...
Krásnu Veľkú noc Dievčatám veľa malých šibačov a chlapcom plné ...
Krásnu Veľkú noc Dievčatám veľa malých šibačov a chlapcom plné ...
Čistá, prírodná a jemná…kozmetika Jack N ´Jill  Pokožka bábätka je ...
Čistá, prírodná a jemná…kozmetika Jack N ´Jill Pokožka bábätka je ...
Keď príroda rozkvitá a nás to dobíja energiou  Veľkonočné ozdoby ...
Keď príroda rozkvitá a nás to dobíja energiou Veľkonočné ozdoby ...
Toľko krásnych plaviek sme naskladnili, že si vyberie naozaj každý ...
Toľko krásnych plaviek sme naskladnili, že si vyberie naozaj každý ...
Dokonalý kamarát, ktorý rastie s vašim dieťatkom, to je Senger ...
Dokonalý kamarát, ktorý rastie s vašim dieťatkom, to je Senger ...
Beach&Bandits opäť nesklamal a prišli nám brutálne plavky ! keď ...
Beach&Bandits opäť nesklamal a prišli nám brutálne plavky ! keď ...
Zľava aká tu ešte nebola Magnetická stavebnica Connetix je teraz ...
Zľava aká tu ešte nebola Magnetická stavebnica Connetix je teraz ...
Stapelstein balančné kamene Veľa z vás ich už pozná a ...
Stapelstein balančné kamene Veľa z vás ich už pozná a ...
Moodin na Heuréka.skhodnotenia nákupov
pridané pred 8 dňami
Odporúčam
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 mesiacom
Úžasný a ochotný prístup. Ďakujem!
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 mesiacom
Rýchle dodanie, krásne zabalene
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 2 mesiacmi
Velmi rychlo zabalené a poslane
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 2 mesiacmi
Tovar prekročil moje očakávania, personál obchodu spoľahlivý, aj keď som mala otázky bez problémov ich zodpovedal a postaral sa aby objednávka bola pri mne na čas
Rozvíjajú jemnú motoriku Zaujmu deti farebnosťou a rôznorodosťou Aj ja ako dospelá mam chuť si urobiť vlastnú mozaiku
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 4 mesiacmi
Rýchle dodanie prehľadný eshop dobré ceny
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 5 mesiacmi
Velky výber Milá a ochotná majiteľka obchodu Krásne prostredie Roztomilé kráľovstvo s hračkami Aj rôzne milé doplnky v starostlivosti o dieťa
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 10 mesiacmi
Objednavala som plavkový overal pre drobca a poviem Vám - nič krajšie a kvalitnejšie som dlhšie v rukách nedržala Veľká vďaka
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 11 mesiacmi
Rýchle vybavenie objednavky a odoslanie
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 12 mesiacmi
Krasny prehladny web, rychle dodanie, perfektne zabaleny tovar :)
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 12 mesiacmi
Velmi prijemny, rychly, osobny kontakt
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Výborná komunikácia zo strany obchodu, oceňujem.
Komunikácia
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Super obchod. Pani bola mila a ústretová
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Úžasná komunikácia,rýchle dodanie aj nenaskladneného tovaru,ústretovosť.
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Rychle dorucenie Kvalitny tovar
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Poradenstvo pri nákupe rýchla komunikácia
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Skvela komunikacia,ustretovost pri dohode o termine dodania.
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Rýchle a spoľahlivé doručenie. Popis produktu na e-shope zodpovedá skutočnosti. Dostala som to čo som si objednala.
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Ochota a komunikacie na velmi vysokej urovni, odporucam!
Zákazník odporúča nákup
pridané pred 1 rokom
Rýchlosť dodania Korektna komunikácia
Zákazník odporúča nákup